Peamised tööülesanded:

 • 6S standardite väljatöötamine töökeskustes
 • töökohtade ülesehituse väljatöötamine ja disainimine
 • alade tähistamine ja märgistamine
 • siltide jm tarvikute paigaldamine ja montaaž
 • tööks vajalike tarvikute tellimine

Otsime inimest, kes on:

 • avatud meelega ja soovib pidevalt õppida uusi asju
 • kokku puutunud LEAN temaatikaga (põhimõtete tundmine, praktiline kogemus)
 • nn hands-on: st teeb ise asjad ära
 • aktiivne, kõrge sisemise motivatsiooniga ja sooviga teha asju paremini
 • võimeline välja töötama lahendusi, kus on arvestatud erinevate osapoolte vajadustega
 • hea arvuti kasutamise oskusega (tavakasutaja tasemel)
 • võimeline suhtlema inglise keeles (kõnes ja kirjas)

Kandidaadil peaks olema välja tuua mõni varasem õnnestumine või edukas projekt

Pakume:

 • väljaõpet ja koolitusvõimalust
 • head eneseteostuse võimalust
 • võimalust luua ja rakendada uusi lahendusi
 • tuge ja abi ettevõtte kõigilt tasanditelt ja osakondadest
 • võimalust teha koostööd RPC Grupi teiste üksustega
 • vajadusel transpordivõimalust (kombinatsioon olemasolevate lahendustega)

NB! Töökoht asub Rõngus (40 km Tartust Valga poole).

CV palun saata hiljemalt 28.02.18-ks.

 

Aadress: Tehase 4, 61001, Rõngu, Tartumaa

e-post: ylle.lembke@promens.com, tel. 737 1821