Peamised tööülesanded: Töökeskuste ülesehituse väljatöötamine ja standardiseerimine vastavalt 6S-põhimõteteleProtsessivoo, tööoperatsioonide teostamise ja töökeskuste üksteise suhtes paiknemise optimeerimine, vähendamaks kulusid ja
Peamised tööülesanded: Kaardistada toodete valmistamiseks, kontrollimiseks ja pakkimiseks kuluv tööaegMääratleda tööjõu vajaduse määrad toodeteleTöötada välja koostetööde normidSelgitada välja standardoperatsioonide teostamiseks
Peamised tööülesanded: Tootmise abi- ning koosteseadmete ülesseadmine, häälestamine, hooldus ja remontTeostatud hooldus- ja remonditegevuste kajastamine ettevõtte infosüsteemis Eeldame: Vähemalt keskharidustVahetustes
Insener-tehnoloog Töö kirjeldus Peamised tööülesanded: • Tagada oma tooteportfelli ulatuses toodete efektiivne ja kvaliteetne tootmisprotsess • Juurutada uued tooted tootmisprotsessi
Töö kirjeldus Peamised tööülesanded  Erinevate kooste- ja tootmisseadmete ehitus ja remont  Kooste- ja tootmisseadmete automatiseerimine  Abirakiste ja
Otsime oma meeskonda: Koostetöö operaatoreid Eeldame: õppimisvõimet täpsust ja kohusetundlikkust valmisolekut vahetustega tööks (ka öine) eesti keele oskust (lugemisoskus, suhtlemisoskus